Doblegat entre les Regles

Fotografia: Westudio, cat

Model: Valentina Vencislavova

Maquillatge: Daiana

 

Doblegat entre les Regles
Totes les interaccions amb una altra persona estan definides per les regles socials amb les que vivim. Cada individu té desitjos i ideals personals, però ens trobem situats en caselles de geometria idèntica construïdes per les línies rectes dels estàndards socials. La col.lecció Folder in between Rules simbolitza com ens dobleguem per poder encaixar en les caselles i ser part de la societat.

Doblegat entre les Regles
© HiskeTerVeld 2011
Credits: Disseny web: uauh! / Textos: Isabel Serval